10 stycznia 2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji działań projektowych MARK PIW. Nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska, która wspomaga pla-cówkę w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczenia się dzieci, opracowała i przeprowadziła warsztaty na temat dwóch aktywnych metod pracy: eksperymentu naukowego i metody projektów.
Oprócz szczegółowego omówienia treści teoretycznych przećwiczone zostały umiejętności praktyczne, w trakcie których nauczycielki przedszkola zaplanowały pierwszy, wstępny etap wybranego projektu („Wróżka Zębuszka” i „Pies”).
Zaletą prezentowanych metod jest fakt, że przyczyniają się do kształtowania i rozwoju pożądanych postaw, umiejętności i wzbogacania wiedzy dzieci, nawet tych najmłodszych:

  • rozwijają samodzielność, samorządność oraz umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integrują grupę,
  • stymulują rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
  • uwzględniają indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia,
  • rozwijają myślenie twórcze,
  • wzmacniają motywację poznawczą;

Na spotkaniu obecna była przedstawicielka MSCDN w Ciechanowie, Pani Anna Majewska.