Dnia 11.02.2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 z oddziałami integracyjnymi odbyła się szkoleniowa rada pedago-giczna na temat Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości.

Celem pedagogizacji w zamyśle prowadzącej Doroty Karkowskiej nauczycielki bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku było: zrozumienie roli przedszkola w kształtowaniu postaw, rozpoznanie i wykorzystanie swojego systemu wartości w pracy pedagogicznej oraz świadome konstruowanie zajęć pod kątem kształtowania pożądanych postaw przedszkolaków.

Autorka szkolenia na podstawie prezentacji multimedialnej pogłębiła wiedzę nauczycieli z zakresu wartości moralnych – jako niezbywalnych identyfikatorów społecznych. Wartości, w przeświadczeniu pani Doroty Karkowskiej – pełnią funkcję motywatora do określonego działania, determinują nasze wybory. Dzięki wartościom wiemy, co jest dla nas dobre w danym momencie, a co złe. Szczególnie jest to widoczne w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiego, gwałtownego reagowania oraz podejmowania decyzji.

Poszukiwanie wiedzy na temat wartości realizuje się także za pomocą zabawy oraz wyobraźni. Zabawa pozwala na zdobywanie umiejętności, które muszą być opanowane w życiu. W konsekwencji zabawa staje się dla wychowanka pracą i edukacją. Próbie przyswojenia wartości poprzez zabawę, posłużyły przeprowadzone warsztaty. Wykorzystane przez prowadzącą opowiadania omawiają tematy dobra i zła, dobroci i okrucieństwa, prawdy i kłamstwa oraz wytrwałości i rezygnacji. Uczą wychowanka, że świat jest miejscem skomplikowanym, że dzieją się tu rzeczy, które wydają się niesprawiedliwe i nieusprawiedliwione, że bariery uniemożliwiające osiągnięcie szczęścia wydają się czasem nie do pokonania, że lęk, żal i rozpacz są w takim samym stopniu częścią tego świata, jak radość, optymizm i zaufanie. Ale co najważniejsze, uczą wychowanka także tego, że jeżeli człowiek  trzyma się swoich wartości, chociaż pokusa czai się za każdym rogiem, w końcu zwycięża.

Prowadząca szkolenie pokazała jak można zaszczepić w dzieciach wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odwagę, odpowiedzialność, pokojowość, miłość czy mądrość. Zachęciła do tworzenia wraz z przedszkolakami wiedzy na temat wartości, co jest dla nich ważne/katalog zasad i wartości, co robić by zasady/wartości/kontrakt żył. Omówiła także metodę projektów, wskazując na samodzielność i odpowiedzialność dzieci i młodzieży na rzecz innych dzieci, starszych, chorych (olimpiady sportowe, bale karnawałowe, odwiedziny w dzień św. Mikołaja, odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka, dni hospicyjne itp.)