Kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, pobu-dzenie aktywności artystycznej, popularyzacja litera-tury i kształtowanie nawyku czytania oraz ożywienie kontaktu z poezją polską to główne założenia konkursu recytatorskiego "Twórczy i zdrowy przedszkolak”, który odbył się 21 października 2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Inte-gracyjnymi.                  
W tym dniu dzieci z miasta i gminy Pułtusk pięknie recytowały wiersze o tematyce szeroko pojętego zdrowia. Przedszkolaki recytując utwory literackie, wykazały się dużą odwagą pokonując swoją nieśmiałość przed zgromadzonymi. Duże wrażenie na publiczności i jury wywarły stroje, rekwizyty oraz piękna deklamacja często bardzo długich tekstów. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Jury w składzie: Przewodnicząca – Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej, dyrektor Przedszkola Lidia Sadowska, Dorota Sobotka kierownik Wydziału Edukacji i Promocji przyznało nagrody:
I miejsce LENA BOCHENEK - PSP nr 3, II miejsce ex aequo MAJA KALINOWSKA – MP nr 5 i FRANCISZEK SZULECKI – MP nr 4, III miejsce MAJA KOWALSKA - PRZEDSZKOLE MALINOWE, wyróżnienie - Jan Szajczyk MP nr 3.