W tym roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) przypadają 11 lutego, w okresie ferii zimowych. Z tej to okazji, nieco wcześniej, bo w dniu 28 stycznia 2020 r. odbyły się w SOSW im. Anny Karłowicz warsztaty na temat  Internetu jako źródła korzyści i zagrożeń, które poprowadzili: Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku i nauczyciel informatyk Tomasz Chrzanowski, pracownik Ośrodka. Głównym celem spotkania profilaktycz-nego było: zapoznanie uczniów z mocnymi i słabymi stronami Internetu oraz przygotowanie ich do bezpiecz-nego i kulturalnego zachowania się w wirtualnym świecie.
W pierwszej części spotkania wychowankowie dowiedzieli się o korzyściach i zagrożeniach płynących z Internetu. Poznali m.in. zasady bezpiecznego korzystania z sieci, czym jest netykieta oraz jak zachować się w trudnych sytuacjach i kogo o nich informować. Dopełnieniem pogadanki była prezentacja multimedialna na ww. temat. Uczestnicy uczyli się także, jak reagować na „hejterów” (użytkowników świadomie łamiących zasady netykiety, szukających ofiar). W przypadku trudnych sytuacji mogą m.in. skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania 116 111. Dwa krótkie filmy edukacyjne: Kampania STOP HEJT, 321 Internet! Cyberprzemoc pozwoliły słuchaczom pełniej zrozumieć  zjawisko hejtu i cyberprzemocy. W drugiej części spotkania wychowankowie układali zasady antyhejterskie z rozsypanki zdaniowej i odczytywali je. Odpowiadali również na pytania dotyczące zasad korzystania z internetu i komputera. 

Za zaangażowanie i wiedzę uczniowie otrzymali dyplom i wyrazy uznania od pracownika biblioteki, a ich wychowawcy nie kryli radości i dumy ze swoich podopiecznych.