23 stycznia 2013 r. w naszej bibliotece gościli uczniowie PSP w Przemiarowie. Była to dla nich pierwsza wizyta w tego typu placówce. Najmłodsi musieli się troszkę wysilić, aby właściwie przyswoić pojęcie FILII... Dzieci chętnie zwiedziły wszystkie pomieszczenia, z zaciekawieniem przyglądały się wysokim regałom z książkami, próbując zrozumieć, na czym polega ustawienie zbiorów według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Największy zachwyt wzbudziła wśród nich prezentacja elektronicznego systemu bibliotecznego PROLIB, a zwłaszcza użycie czytnika kodów kreskowych. Nauczycielki, panie: Dorota Głuszewska i Ewa Barbarska wyraziły swoje uznanie dla możliwości korzystania przez czytelników z katalogu OPAC (elektronicznego systemu wyszukiwania, zamawiania i rezerwowania zbiorów).

Zasadnicza część wizyty w bibliotece dotyczyła        udziału dzieci w przygotowanych i przeprowadzo-
nych przez Joannę Sobocińską zajęciach dydaktycz-
nych na temat bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas zbliżających się ferii zimowych.
Na początek uczniowie wykazali się kreatywnością w trakcie odgrywania ról w scenkach rodzajowych. Następnie omówione zostały zasady bezpiecznego korzystania z dróg i wszelkiego typu traktów komunikacyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dobrą widoczność ich użytkowników (właściwy ubiór, krótsze dni zimą, a także trudne warunki atmosferyczne).
W dalszej części zajęć dzieci wykonywały według przygotowanego wzoru znaczki odblaskowe z fluorescencyjnego, wodoodpornego tworzywa. Pomysłowość i dobra zabawa szkolniaków znalazła swoje odzwierciedlenie w ilości wykonanych prac.
Wizyta uczniów w bibliotece zakończyła sie słodkim poczęstunkiem, co mile zaskoczyło gości.