W środę, 21 października, w bibliotece odbyły się zajęcia profilaktyczne pod tytułem Agresja i przemoc w szkole, których tematyka wynika z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas IV-VI PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie wraz ze swoimi nauczycielkami, paniami: Joanną Banasiak – inicjator-ką spotkania, Wiolettą Górczak, Wiesławą Gronczew-ską i Małgorzatą Łuszcz.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów na właściwe reagowanie w sytuacjach stwarzających im bezpo-średnie zagrożenie, zwłaszcza w relacjach z rówieśni-kami. Prowadząca, Joanna Sobocińska, aranżowała zadania/ćwiczenia, dające możliwość młodym ludziom rozpoznawania agresywnych (choć czasem wyglądających niewinnie) zachowań, wczucia się w rolę SPRAWCY AFRESJI, OFIARY, bądź ŚWIADKA ZDARZENIA oraz sposobu reagowania na tego typu zachowania. Wielokrotnie podkreślała znaczenie czujności na każdy, choćby najmniejszy akt agresji, jaki spotyka ich koleżanki lub kolegów. Zachęcała do zainteresowania się osobami osamotnionymi, które przerwy międzylekcyjne spędzają w zaułkach szkolnych korytarzy. Nieodzowną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo w szkole pełnią nauczyciele oraz pracownicy obsługi, którzy powinni stanowić gwarancję bezpieczeństwa dla swoich wychowanków, reagować na każdy sygnał ze strony uczniów oraz egzekwować od wszystkich, w jednakowej mierze, ustalonych zasad, w myśl powiedzenia „milczenie daje przyzwolenie…”

Uczniowie nabyli świadomość, jak radzić sobie z prześladowaniem oraz gdzie OFIARA przemocy może/powinna szukać pomocy. Jaka odpowiedzialność spoczywa na ŚWIADKU ZDARZENIA i przede wszystkim, że winę za dokuczanie i prześladowania ponosi wyłącznie SPRAWCA.