We wrześniu grupa 5 i 6 latków z Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  uczestniczyła w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w ramach reali-zacji programu Żyj i baw się bezpiecznie. Biblioteka Pedagogiczna włączyła się w realizację działań poprzez pedagogizację rodziców dzieci przedszkolnych i zajęcia dotyczące zasad prawidłowego zachowania się w przedszkolu, poza domem, w kontakcie ze zwierzętami. Przedszkolaki poznały zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych po ulicy oraz właściwe przechodzenie przez jezdnię. Znają zasady działania sygnalizacji świetlnej, wiedzą w jakich miejscach można bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Prowadząca, Dorota Karkowska, starała się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Zapoznała dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu (prąd, gaz, lekarstwa, itp.). Wyposażyła w wiedzę dotyczącą bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Omówiła piramidę żywieniową, zwracając uwagę na aktywność fizyczną i skutki niewłaściwego odżywiania się. Odczytała kodeks zasad korzystania z telewizji i komputera. Pokazała zabawę „przeciwko agresji”, kształtującą postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia i troskliwości,

Zajęcia uatrakcyjniły czytane przez prowadzącą krótkie opowiadania i wierszyki dotyczące bezpieczeństwa.