Kolejne zajęcia na temat Wartości w życiu uczniów odbyły się 16 marca w PSP im. Witolda Machno-wskiego w Nowym Niestępowie. Uczniowie klas IV-VI, podobnie jak ich poprzednicy z SP w Gzowie, czy PSP w Płocochowie, po realizacji licznych działań uświadamiających istotę życia i postępowania zgodnie z przyjętymi wartościami, utworzyli własną ich hierarchię. Klasa IV postawiła na wzajemną pomoc, kreatywność i przyjażń między rówieśnikami, zaś uczniowie klasy V i VI za najważniejsze dla nich wskazali: ambitność, sumienność w przygotowywaniu się do lekcji, kreatywność, sprawiedliwość, szczerość i zaufanie pomiędzy kolegami i koleżankami, ale też w relacjach z nauczycielami. Prowadząca, Joanna Sobocińska zachęcała, aby uczniowie starszych klas wdrażając omawiane na zajęciach postawy pamiętali nie tylko o rówieśnikach, ale także o dzieciach z klas młodszych, które często w naturalny sposób podpatrują ich zachowania, biorąc je za wzór do naśladowania.   

|