25 listopada 2010 r. w naszej placówce odbyła się lekcja biblioteczna na temat: Książka a jej filmowa adaptacja, w której uczestniczyli uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, wraz z wychowawczynią Panią Jadwigą Stosio.

Celem lekcji było zapoznanie z różnymi formami komunikatów medialnych. Uczniowie, po przeczytaniu wcześniej i omówieniu na zajęciach przedmiotowych Lalki B. Prusa, obejrzeli w bibliotece jej filmową adaptację, po czym uwzględniali różnice między tworzywem filmu i literatury:

  • literatura posługuje się słowami, zdarzeniami, opisami postaci, miejsc, sytuacji, zapisami dialogów, opowiadaniem o zdarzeniach,
  • film posługuje się obrazem, muzyką, dźwiękiem.

Młodzież zwróciła uwagę, że adaptacja filmowa nie jest prostym przełożeniem dzieła literackiego na język filmu, lecz interpretacją utworu dokonaną przez innego artystę.

Na koniec chętni uczniowie wstąpili w poczet czytelników biblioteki, zapoznając się przy okazji spotkania z bogactwem zbiorów bibliotecznych.