W SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbył się cykl trzech warsztatów „Kreatywny patriota”, które popro-wadziła Dorota Karkowska pracownik Biblioteki Peda-gogicznej, z Barbarą Gorczyńską i Żanetą Tkaczyk, nauczycielkami tej szkoły.
Celem zajęć było:
propagowanie wartości patrio-tycznych i obywatelskich, budowanie szacunku dla symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej, uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu oraz rozwijanie predyspozycji twórczych. Nauczycielka bibliotekarka na wstępie nawiązała do historii Polski, do wielu wojen i  powstań. Omówiła krótko życiorysy wielkich rodaków, ważne daty wyda-rzeń historycznych a w szczególności 11 listopada 1918 r. przełomowy dzień w dziejach całej Europy i Polski. Mówiła ona o szacunku i czci dla symboli naszej Ojczyzny czyli dla godła, flagi i hymnu narodowego

Następnie uczniowie wsłuchiwali się w opowiadania m.in. Piastowskie orły, a dotyczące najważniejszych wydarzeń historycznych, jak również poznali legendę o powstaniu państwa polskiego, zaprezentowaną przez prowadzącą na ilustrowanych kartach. W kolejnych dniach młodzież wykonywała prace plastyczne: kotyliony, godło państwowe, kodeks praw patriotycz-nych ciekawymi technikami plastycznymi. Treści zawarte w Kodeksach praw patriotycznych wykonanych przez wychowanków SOSW są wystarczającym dowodem na to, że uczniowie dobrze wiedzą, czym jest patriotyzm. Rozumieją, że to wartość szczególnie ważna, a nie tylko pojęcie, o którym słyszą na lekcjach historii czy języka polskiego.