Fonoholizm - czym jest, kogo dotyczy, jak się przed nim ustrzec...? Na te i inne zagadnienia z uczniami klasy VI b i VI c PSP im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku rozmawiała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska, w środę 27 listopada 2019 r., na zaproszenie nauczycielki p. Katarzyny Piecuskiej.
Aby młodzież właściwie rozpoznała omawiane zagrożenie, przytoczone zostały ryzykowne, co-dzienne zachowania zwłaszcza dzieci i młodzie-ży, które często nie budzą żadnego niepokoju zarówno u nich samych, jak i u ich rodziców. Jednak te, nie weryfikowane, z czasem będą stanowić przyczynę uzależnienia.
Szóstoklasiści zaprezentowali zasady bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, jakie zostały ustalone/przyjęte w ich rodzinach. Pracując w grupach zastanawiali się nad zaletami i wadami korzystania ze smartfonów, określali symptomy fonoholizmu charakterystyczne zwłaszcza dla młodych użytkowników oraz poszukiwali ciekawych form off-line, będących alternatywą nadmiernego eksplorowania internetu w smartfonach.
Ważną umiejętnością, którą ćwiczyli młodzi użytkownicy telefonii komórkowej, było planowanie własnego czasu powszedniego dnia tygodnia, kiedy to młodzież pełni obowiązek szkolny. Zadanie miało unaocznić uczniom, jak wiele czasu zajmują im powinności i obowiązki dnia codziennego, a ile czasu pozostaje im na relaks, w tym m.in. oglądanie TV, granie w gry komputerowe, czy scrollowanie internetu w smartfonach. Dla dzieci w wieku 13 lat taki czas nie powinien przekraczać 3 godzin dziennie.
Na koniec każdy z uczestników lekcji otrzymał ankietę do samodzielnego wypełnienia w domu, aby mógł swobodnie odpowiedzieć na zawarte w niej pytania i zastanowić się nad otrzymanym wynikiem, który sza-cował stopień zaabsorbowania telefonią komórkową lub/bądź stanowił sygnał ostrzegawczy przed uzale-żnieniem.
Młodzież poznała również numery bezpiecznych darmowych infolinii (800 080 222, 116 111), pod którymi zawsze znajdzie fachową pomoc w sytuacjach uzależnienia lub związanych z tym zagrożeń/następstw.