Wtorek 18 listopada był dniem wyjątkowym. Tego jesiennego dnia do naszej biblioteki przyjechała ponad 30 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z nauczycielami. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz rozpoczęła spotkanie od powitania przybyłych i krótkiej historii biblioteki. Omówiła jej zbiory, zasady wypożyczania oraz pokazała filmik o działalności placówki zarówno edukacyjnej jak i kulturalnej. Następnym pun-ktem spotkania była tematyka ekologiczna oraz zasady segregacji śmieci. Uczniowie dowiedzieli się, jak dbać o środowisko natural-ne. Na przykładzie opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej pochodzącego z książki „Teatrzyki z morałem, czyli Rady nie od parady”, poznali niszczycielską działalność człowieka i życie zwierząt w zanieczyszczonym środowisku. Odpowiadając na pytania prowadzącej dzieci wykazały się dużą wiedzą, świado-mością i postawą ekologiczną. Dla ratowania Ziemi ograniczają konsumpcję, wytwarzanie dużej ilości odpadów, oszczędzają energie i wodę oraz dbają o jakość powietrza. Po dawce niemałej ilości informacji przyszedł czas na  „Magiczny dywan”. Uczniowie wykonywali zadania ucząc się i bawiąc. Na uwagę i pochwałę zasługuje umiejętność współpracy ze sobą, refleks, zwinność, a także dobra orientacja przestrzenna i kreatywność. Zabawy na Magicznym Dywanie sprawiły Wszystkim uczestnikom spotkania mnóstwo radości.
Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz dbałość o środowisko naturalne.