Trudno przecenić wagę czytania. Każdy uczeń posiada tę umiejętność, ale nie każdy umie robić to szybko i zarazem uważnie. Szybko czytać, to znaczy szybko się uczyć, selekcjonować i przyswajać potrzebne informacje. W dobie lawinowo powiększającej  się ilości informacji pisanych ta umiejętność staje się coraz potrzebniejsza. Chcąc nadążać za zmieniającą się rzeczywistością człowiek współczesny musi dużo czytać.
Umiejętność szybkiego i uważnego czytania jest bardzo ważna dla młodych ludzi, przygotowujących się do sprawdzianów czy egzaminu maturalnego. Ważna jest też dla nauczycieli, zwłaszcza liceum, którzy muszą cały czas dokształcać się czytając i w ten sposób aktualizując swoją wiedzę.

W dniu 10.12.2011 r. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz zaprosiła uczniów klas pierwszych z ZS im. J. Ruszkowskiego z nauczycielkami panią Marianną Jabłońską i panią Dorotą Sobocińską na lekcje z zakresu organizacji i techniki pracy umysłowej. Temat: Szybkie czytanie – jak to zrobić? oraz Techniki szybkiego i efektywnego zapamiętywania. Przedstawiła zgromadzonym historię szybkiego czytania, niezwykłe możliwości naszych oczu, błędy jakie popełniamy podczas czytania, metody pracy nad usprawnieniem czytania. Zainteresowani poznali również rodzaje pamięci ich rolę w pracy umysłowej, korzystne i niekorzystne uwarunkowania towarzyszące procesowi zapamiętywania. Pracowali na tekstach z podręczników i prasy. W zakończeniu rozdane zostały kartki z listami obiektów literowych do zapamiętania, kartki z ćwiczeniami koncentracji, kartki z ćwiczeniem „skojarzenia" oraz literatura fachowa.
Formą ewaluacji było wykonanie testu efektywności czytania, który pozwolił uczestnikom spotkania ocenić postępy, jakie zrobili dzięki ćwiczeniom w doskonaleniu techniki czytania i zapamiętywania.
Spotkanie uważamy za udane i satysfakcjonujące. Nasza biblioteka zgodnie z przeznaczeniem staje się centrum wspomagania nauczycieli w ich trudnej pracy.

Po zajęciach młodzież obejrzała małą wystawkę dotyczącą naszego miasta i regionu. Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudził wygląd Pułtuska przedstawiony na starej fotografii.


Bibliografia:

Krop Iwona : 1000 słów na minutę. Podręcznik do samodzielnej nauki szybkiego czytania. – Warszawa : Wydawnictwo STUDIO EMKA, 2002
Pieter Józef : Z zagadnień pracy naukowej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
Pieter Józef : Zarys metodologii pracy naukowej. - Warszawa : PWN, 1975
Pietrasiński Zbigniew : Psychologia sprawnego myślenia. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959
Pietrasiński Zbigniew : Sztuka uczenia się. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964
Rudniański Jarosław : Uczelnia i ty : technologia pracy umysłowej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1983
Skrzypczak Henryk : Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej. - Warszawa : WSiP, 1986