Podsumowanie działań realizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku w roku szkolnym 2022/2023, w ujęciu nauczyciela bibliotekarza Doroty Karkowskiej 
(Tygodnik Pułtuski, nr 27 z 2023 r., s. 23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nt. Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze i ich rola w kształtowaniu wrażli-wości na prawdę, dobro i piękno...  
pultuszczak.pl https://tiny.pl/wjp6z dostęp 22.12.2022 r. 

 

Ciekawa interpretacja utworów Mickiewicza przez nauczycieli
i sympatyków Biblioteki
w ramach akcji Narodowe Czytanie 2022 
(Tygodnik Pułtuski, nr 37 z 2022 r., s. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja nt. działaności sieci współpracy nauczycieli i bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022, prężnie działającej przy naszej placówce od kilku lat
(Tygodnik Pułtuski, nr 17/18 z 2022 r., s. 24)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna
w Pułtusku instytucją wspierającą organizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Praca krojona na miarę moich możliwości" (Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 10 z 2022 r., s. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Rozmowa z Dorotą Karkowską nauczycielem bibliotekarzem o artystycznych prezentacjach realizowanych w bibliotece.
(Tygodnik Pułtuski nr 37 z 2021 r., s. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie pracy Biblioteki Pedagogicznej
w Pułtusku za rok szkolny 2020/2021 - rozmowa z Dorotą Karkowską - wieloletnią nauczycielką bibliotekarką BP w Pułtusku
(Tygodnik Pułtuski nr 26 z 2021 r., s. ... )

 

 

 

 

 

 

xxx