W dniu 28 maja grupa nauczycieli bibliotekarzy z Ciechanowa i innych bibliotek pedagogicznych i szkolnych wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Centrum Nauki Kopernik jest miejscem niezwykłym: zachęca do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas.
Kopernik to nowoczesny ośrodek, w którym można zobaczyć, jak powstaje tornado, unieść się na latającym dywanie i zagrać na laserowej harfie. Na zwiedzających czekają setki eksponatów gotowych do samodzielnego ekspery-mentowania, elektryzujący Teatr Wysokich Napięć i pierwszy na świecie Teatr robotyczny. Na zajęciach w laboratoriach każdy może poczuć się jak prawdzi-wy naukowiec. W trakcie wizyty w planetarium Niebo Kopernika widz ma wra-żenie, że zanurza się w obrazie wyświetlanym na sferycznym ekranie. Wokół budynku znajduje się Park Odkrywców z eksponatami artystycznymi i prezen-tującymi efekty dźwiękowe, galerią plenerową oraz sceną letnią.
Kopernik to także coroczny Piknik Naukowy, festiwale, pokazy, warsztaty i specjalne wieczory dla dorosłych.
Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury, powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Warto było tam pojechać i choć przez chwilę znowu poczuć się dzieckiem, rozwijając wiedzę poprzez eksperymenty, doświadczenia i zabawę... Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego ośrodka.