18 października 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku, 
odbyło się spotkanie z Lidią Izabelą Lachowską dr teologii, poetką i nauczycielką „Rozmowy o globalizacji i spotkaniu kultur”.
Temat ten podjęto ze względu na jego aktualność i zainteresowa-nia bohaterki wieczoru. Nie dziwi zatem liczne grono zaciekawio-nych słuchaczy, a wśród nich Zastępcy Burmistrza Róży Krasuc-kiej, Wójt Gminy Gzy Barbary Polańskiej, Nauczycieli, Sąsiadów i Przyjaciół Pani Lidii.
Bohaterka wieczoru, zaprosiła odbiorców do wysłuchania swoich wierszy (jako poetka zadebiutowała w roku 1989 publikując wiersz na łamach Tygodnika Ciechanowskiego: wydała dwa tomiki poezji: Ceramiczne ogrody w 1996 r., Teraz jest cisza w 2007 r.) oraz przemyśleń nt. zmniejszenia się świata do rozmiarów glo-balnej wioski i wynikających z tego implikacji dla kultury. Pojęcie globalizacji użyte po raz pierwszy w 1953 roku na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" rozpowszechniło się natychmiast. Zyskało również rangę palącego problemu, dotykającego ludzi zamieszkujących ziemię. Globalizacja w aspekcie kulturowym to rezultat rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, urynkowienia produktów kulturowych oraz rozwoju masowych środków komunikacji. Duży udział mają w tym procesie media, które błyskawicznie informują o zdarzeniach mających miejsce na całym świecie. Nie bez znaczenia jest również szybki  rozwój internetu. Bez problemów porozumiewamy się z ludźmi z drugiego krańca planety.

W przeświadczeniu autorki, pierwszą próbę globalizacji oraz unifikacji kultury, widzimy w biblijnym przekazie o budowie wieży Babel...
Obecnie proces globalizacji postępuje coraz szybciej. Łatwość podróżowania oraz akceptacja tego, co obce ujednolica kultury. Zanika ich indywidualność. Kultura staje się kulturą masową. Dzienniki, które na całym świecie stanowią lekturę mas, powstają według określonych schematów. Niektóre filmy docierają do każdego zakątka świata. Wszystko to powoduje, że mentalność ludzi na naszym globie kształtowana jest nieomal jednakowo. Równocześnie ludzie dążą do zachowania tego, co swojskie. Postępuje regionalizacja. Swoboda przemieszczania się sprzyja także mieszaniu się religii oraz naporowi islamu i wynikających z tego następstw.

Biblioteczne spotkanie wzbogacił występ lektorów: Krystyny Pawłowskiej - polonistki, stale angażującej się w cykliczne imprezy kulturalne, Teresy Kopki - emerytowanej nauczycielki, niezawodnego przyjaciela placówki - Grzegorza Śniadowskiego, Doroty Karkowskiej nauczycielki bibliotekarki oraz Danuty Echalik i Małgorzaty Przychodzkiej - nauczycielek języka angielskiego z gminy Gzy. Do stworzenia wyjątkowej atmosfery przyczyniły się piosenki niezwykle uzdolnionych wokalnie młodych osób - Leny Guławskiej uczennicy z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku i studentki Patrycji Przychodzkiej, która śpiewała w języku angielskim (Strangers in the night, Memory, I dreamet a dream), francuskim (Champs elysees), węgierskim (Ha én rózsa volnék) i polskim.

Klimat spotkania doskonale oddawała piękna dekoracja przedstawiająca kulę ziemską i wzniesione ku niej ręce, namalowana przez Kazimierza Szymanka, emerytowanego nauczyciela.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki poczęstunek, podczas którego zaproszeni Goście wymieniali spostrzeżenia, chętnie też pozowali do zdjęć.                                   Zapraszamy do obejrzenia GALERII