Dnia 15 maja 2018 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku odbył się montaż słowno-muzyczny „Mały patriota”, z okazji 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w której udział wzięła przedstawi-cielka Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, Dorota Karkowska, współpracująca z pla-cówką od wielu lat.
Zgromadzeni goście, nauczyciele, pracowni-cy przedszkola i przedszkolaki wysłuchali wzruszającego występu najmłodszych arty-stów upamiętniającego pamięć minionych dni.
Celem wydarzenia było: włączenie się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, niepodległość i suwerenność.
Program artystyczny przygotowany przez Małgorzatę Karasiewicz i Katarzynę Lamch składał się ze scenek oraz wierszy przeplatanych muzyką i piosenkami. Już na wstępie, aby wprowadzić zgromadzonych w odpowiedni nastrój, rozpoczęto od przypięcia każdemu z przybyłych gości kotylionu. Następnie dumnym krokiem poloneza wkroczyły na scenę dzieci. Odtańczony przez nich polonez wzbudził podziw i został nagrodzony gromkimi brawami. 
Scenka pierwsza pokazała początki powstania państwa polskiego w oparciu o Legendę o Czechu, Lechu i Rusie. Kolejne scenki nawiązywały do zaborów (flaga biało-czerwona rozerwana na kilka kawałków - symbol "martwej" Polski) i odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze o tematyce patriotycznej jak i pieśni, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności, m.in. „Pierwsza brygada”oraz osoba Józefa Piłsudskiego. Piosenka „Mały patriota…” Ucz się kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat. Ważne, by szanować innych, byś rozumiał lepiej świat... zakończyła ten uroczysty dzień.
Piękna dekoracja, galowy strój najmłodszych obywateli RP oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego uczyniło tę uroczystość piękną lekcją patriotyzmu.

Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dziękujemy Paniom Dyrektorkom: Lidii Sadowskiej i Teresie Sepełowskiej za zaproszenie przedstawicieli Biblioteki Pedagogicznej na tę wspaniałą uroczystość.