8 września 2018 r. odbyła się siódma odsłona polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie. Zapoczątkowana w 2012 roku inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił Polaków do czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Tego dnia w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku grupa sympatyków biblioteki rozczytywała się w obszernych fragmentach Przedwiośnia. Inicjatorka spotkania Dorota Karkowska do wspólnego czytania zaprosiła również założycielkę i szefową Pułtuskiego Stowarzy-szenia Dialogu MOST, przewodniczkę rodzin żydowskich po Pułtusku – Anetę Szymańską.                                                                             
Wydarzeniu towarzyszyła wystawka. Pokazano na niej przy pomocy materiałów biograficznych i fotografii życie i twórczość Stefana Żeromskiego oraz krótki opis "Przedwiośnia".
Powieść Żeromskiego opowiada o pierwszych latach odrodzonej Polski, o dojrzewaniu i miłości, o rewolucji i straconych złudzeniach. Stawia przed nami do dziś aktualne pytanie, Jaka ma być ta nasza Polska...?