Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie to bardzo istotne zagadnienie zarówno dla rodziców, nauczycieli, jak i samych uczniów.
We wtorek 5 lutego 2019 roku już po raz XV obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Centralnym punktem tegoroczny obchodów przebiegających pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem! była konferencja adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Bibliotekę Pedagogiczną w Pułtusku reprezen-towała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska.
Organizatorem konferencji byli Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia byli Fundacja Orange, zaś partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole. Patronat honorowy wydarzenia objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji NarodowejBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichUrząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji.
Ważnym elementem spotkania było uświadomienie uczestnikom aktywnej współpracy wielu instytucji, jak i organiza-cji, dla których bezpieczeństwo i rozwój najmłodszych użytkowników z wykorzystaniem zasobów Internetu stanowi cel licznie podejmowanych działań.

W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie nega-tywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonal-nego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

Wśród wystąpień usłyszeliśmy Ministra Cyfryzacji - Marka Zagórskiego, Prezeskę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – Monikę Sajkowską, Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK – Krzysztofa Silickiego, Prezeskę Fundacji Orange – Ewę Krupa, przedstawicieli Google Polska i Facebook Polska – Marcina Olendra i Magdalenę Mazur oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, który w dobitnym przekazie zwrócił uwagę słuchaczy na niczym nie ograniczoną mowę nienawiści w sieciowym życiu naszych dzieci.
Jak co roku głos zabrali nieocenieni w swoich działaniach Łukasz Wojtasik (FDDS) i Anna Rywczyńska (NASK).

Ponadto w programie konferencji usłyszeliśmy niezwykle interesujące prelekcje na temat:
- Pornografia a edukacja seksualna (Izabela Jąderek – seksuolog z Uniwersytetu SWPS)
- Jak Internet wpływa na nas, jak my wpływamy na Internet? (prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dzieci Rewolucji 2.0 (Agnieszka Bilska, nauczycielka LO w Gliwicach)
- I ty możesz zwalczać fake newsy! (Beata Biel, Konkret 24)
- Nierozłączni? O relacji nastolatków z nowymi technologiami (Ewa Dziemidowicz i Agnieszka Nawarenko z FDDS)
W ciekawy sposób działania swoich uczniów zaprezentowała nauczycielka Marta Florkiewicz-Borkowska w wystąpieniu pt. Kampania z mocą zmieniania świata. O walce młodych z mową nienawiści on-line i off-line można dowiedzieć się z realizowanej przez młodzież kampanii Słowa krzywdzą. Także udział uczniów w programach Asy Internetu, czy Mądrzy Cyfrowi wskazuje na ich wysoką świadomość użytkowania cyberprzestrzeni.

O bezpieczeństwie w Internecie warto mówić i uwrażliwiać uczniów przez cały rok szkolny łącznie z wakacjami, jednakże ten konkretny dzień - Dzień Bezpiecznego Internetu - ma uświadamiać nas dorosłych, z jak poważnym i odpowiedzialnym zadaniem musimy się mierzyć, a także zachęcać i motywować do podejmowania skutecznych działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do obszernych zasobów Internetu.