W dniu 28 kwietnia 2019 r. pracownicy Biblioteki  Pedagogicznej w Pułtusku uczestniczyli w spotkaniu WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA NA ZIEMI zorganizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Psycho-MED Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne w Sali Biblioteki Domu Polonii.
Prelegentka, Pani Anna Elak, w bardzo ciekawy sposób przedstawiła wpływ wody na zdrowie i organizm człowieka.
Organizm człowieka w znacznej mierze składa się z wody. Występuje ona we wszystkich tkankach i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Należy zdać sobie sprawę, jak istotne znaczenie woda odgrywa w podtrzy-mywaniu procesów biologicznych. Woda spełnia wiele funkcji w organizmie, dlatego trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, aby nie dopuścić do utraty nadmiernej ilości płynu z organizmu.
Człowiek może przeżyć bez jedzenia nawet kilka tygodni, ale bez dostępu do wody przetrwa zaledwie kilka dni. Niedostarczenie organizmowi wymaganej ilości wody powodujące odwodnienie rzędu zaledwie 2%-3% prowadzi do zmniejszenia wydolności fizycznej. Wyższy poziom odwodnienia może prowadzić do zaburzeń układu nerwowego,
a w konsekwencji nawet do śmierci.
To tylko krótki wycinek z godzinnego wystąpienia. Po wykładzie i interesującej dyskusji wystąpiły przed zgromadzony-mi pieśniarki ludowe z zespołu muzycznego z Koła Gospodyń Wiejskich, gmina Kadzidło, które nie tylko śpiewem ale również zabawnymi skeczami  uatrakcyjniły niedzielne spotkanie. Na zakończenie pracownik biblioteki zaprezentował literaturę na w/w temat i zachęcił do korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki.

Dziękujemy Pani Żanecie Żukowskiej Dyrektorce NZOZ Psycho-MED Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne za zorganizowanie interesującego spotkania i zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.