W dniach 17-18 września 2019 r., w Warszawie, odbyła się
13. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w internecie"
, której organizatorem był NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet, a także niemieckie konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia był ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem - Fundacja Orange, zaś partnerem firma Google. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.
W wydarzeniu Bibliotekę Pedagogiczną w Pułtusku reprezentowała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska.

Z każdym rokiem dzieci zaczynają korzystać z internetu coraz wcześniej i bardziej intensywnie. Według raportu EU Kids Online 2018 aż 82,5 proc. osób w wieku od 9 do 17 lat łączy się z siecią codziennie. Zadaniem dorosłych jest podkreślenie walorów i stworzenie szans rozwojowych jak również dostrzeżenie zagrożeń i udzielenie efektywnego wsparcia najmłodszym w tym zakresie. Wygłoszone podczas konferencji prelekcje ukierunkowywały uczestników co zrobić, by przebywanie online było dla dzieci bezpieczne i przynosiło korzyści.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Nie zabrakło tematu zagrożeń online, takich jak seksting, patotreści czy hejt. Z Raportu Dyżurnet.pl wynika, że w 2018 roku w Polsce odnotowano blisko 2000 przypadków treści pornograficznych z udziałem dzieci. Dużym problemem są patotreści prezentujące zachowania skrajnie sprzeczne z normami społecznymi. 

Internet to również wiele pozytywnych aspektów, na przykład tych związanych z rozwojem najmłodszych czy nowoczesną edukacją. Uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jak czynić szkołę nowoczesną, a naukę atrakcyjną dla dzieci urodzonych w „cyfrowych czasach”.

Wśród prelegentów głos w dyskusji zabrali zarówno krajowi jak i europejscy eksperci w dziedzinie „szanse i zagrożenia wynikające z cyfrowych technologii”.
Dopełnieniem całości było wzięcie udziału uczestników w otwartej debacie na temat: cyfrowej szkoły, cyfrowego rodzicielstwa oraz szkodliwych zachowań on-line.

Organizatorzy zapewniają osobom zainteresowanym tematyką nagrania i udostępnienie wszystkich prezentacji plenarnych oraz sesji równoległych na stronie internetowej konferencji (aktualnie w przygotowaniu). Zachęcamy do wysłuchania wybranych.

(Źródło: https://www.saferinternet.pl/aktualnosci/13-miedzynarodowa-konferencja--quotbezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-w-interneciequot--17-i-18-wrzesnia-w-warszawie_82.html ; dostęp: 23.09.2019 r.)