13 listopada 2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, połączona z otwarciem przedszkolnej Sali Językowej
Bibliotekę Pedagogiczną, w charakterze partnera zewnętrzne-go, reprezentowały Izabela Kosiorek i Joanna Sobocińska. 
Pierwszy etap spotkania dotyczył włączenia najmłodszych wychowanków placówki w poczet prawowitych przedszkola-ków. Wydarzeniu towarzyszyła część artystyczna w wykona-niu dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 
Następnie panie dyrektorki zaprezentowały gościom pięć projektów unijnych, które placówka realizuje, bądź realizowała w ostatnim roku szkolnym. Wśród nich wymieniony został projekt Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomaga-nia (MARKPIW), realizowany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Pułtusku. Działania, wynikające z założeń projektowych przygotowywała i realizowała wspólnie z kadrą pedagogiczną przedszkola nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska, do której pani dyrektor skierowała podziękowania i wyrazy uznania. 
Prawdziwą niespodziankę przedszkolakom, rodzicom a także zaproszonym gościom sprawił przybyły specjalnie na tę uroczystość aktor, Cezary Żak, który w zabawny sposób czytał dzieciom wybrane bajki Jana Brzechwy. Nie zabrakło też życzeń, tortu oraz wystrzału kolorowych konfetti, podnoszących rangę przedszkolnego wydarzenia.