25 listopada 2019 r. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Uroczystość ta była okazją do spotkania się byłych i obecnych pracowników Poradni, a także sprzyjającą okolicznością do przedstawienia historii poradnictwa w Polsce oraz dziejów tej placówki w Pułtusku. W przemówieniach okolicznościowych przedstawiciele władz lokalnych i instytucji współpra-cujących z Poradnią podkreślali jej zasługi dla rozwoju podopiecznych – dzieci i ich rodzin.
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku prowadzi szeroką działalność pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, diagnostyczną i terapeutyczną. Pomaga dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej, wspiera nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
    Biblioteka Pedagogiczna ma zaszczyt współpracować z tą szacowną instytucją. Podejmujemy szereg wspólnych działań i inicjatyw, przy czym zawsze możemy liczyć na życzliwość Pani Dyrektor i Jej współpracowników. Z całego serca przy-łączamy się do wszystkich życzeń wypowiedzianych na uroczystości, a ze swej strony życzymy dalszego, pomyślnego rozwoju oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.