SAMOBÓJSTWO
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. 1.Czabański Adam : Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska. - Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009
 2. 2.Durkheim Emile : Samobójstwo : studium z socjologii / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006
 3. 3.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : „Żak”, 1999
 4. 4.Fox Claudine, Hawton Keith : Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobó- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009
 5. 5.Hołyst Brunon : Na granicy życia i śmierci : studium kryminologiczne i- Warszawa : Kodeks, 2002
 6. 6.Hołyst Brunon : Samobójstwa dzieci i młodzieży // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1994. – s. 707–712
 7. 7.Hołyst Brunon : Samobójstwo - przypadek czy konieczność. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 8. 8.Hołyst Brunon : Suicydologia. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2002
 9. 9.Jamison Kay Redfield : Noc szybko nadchodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, 2004
 10. 10.Jarosz Maria : Bariery życiowe młodzieży. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986
 11. 11.Jarosz Maria: Samobójstwa : ucieczka przegranych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
 12. 12.Malicka-Gorzelańczyk Hanna : Opinie młodzieży o samobójstwie. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002
 13. 13.Nowak Anna, Wysocka Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. - Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2001
 14. 14.Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław : Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2008]
 15. 15.Pilecka Barbara : Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży. - Wyd. 2 posz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
 16. 16.Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 17. 17.Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006, s. 199-215
 18. 18.Ringel Erwin : Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie. - Szczecin : „Glob”, 1987
 19. 19.Samobójstwo / pod red. Brunona Hołysta, Marka Staniaszka, Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2002
 20. 20.Samobójstwo : specyfika problemu, horyzonty badawcze / pod red. Stanisława Kijaczki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003
 21. 21.Seligman Martin E. P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. : Psychopatologia . - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2003, s. 314-321
 22. 22.Stukan Jarosław : Diagnoza ryzyka samobójstwa. - [Kraków] : Prometeusz, 2008
 23. 23.Wosińska Wilhelmina : Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 24. 24.Zimbardo Phillip G., Ruch Floyd L. : Psychologia i ż– Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1994. - s. 472–477 : Utrata innych możliwości istnienia : samobójstwo.

 
Wydawnictwa ciągłe:

 1. 1.Badowska Katarzyna : Typy i klasyfikacje samobójstw // Remedium. - 2012, nr 3, s. 12
 2. 2.Błaszczyk Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36
 3. 3.Błaszczyk Luiza Monika : Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45
 4. 4.Błaszczyk Luiza Monika : Wezwanie do działania - projekt akcji prewencji samobójstw USA // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 37-39
 5. 5.Brodniak Włodzimierz A. : Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobó// Remedium. - 2008, nr 9, s. 1 - 3
 6. 6.Chmielewski Grzegorz : Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 43-47
 7. 7.Gmitrowicz Agnieszka : Depresje i samobójstwa młodzieży: co zrobić, zanim będzie za późno // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 12
 8. 8.Jakubowicz Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-
 9. 9.Jarczyńska Jolanta : Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach – przegląd programów i ocena ich skuteczności // Edukacja : Studia Badania Innowacje. – 2011, nr 2, s. 107-115
 10. 10.Kawula Stanisław : Samobójstwa. Co może zrobić pedagog // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13
 11. 11.Kula-Lic Justyna : Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 19-22
 12. 12.Lenar Dorota : Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży // Biblioteka w Szkole. –1999, nr 10, s. 31
 13. 13.Młodożeniec Anita, Janiak Jarosław : Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży - cz.// Remedium . - 2009, nr 7 - 8, s. 1 – 3
 14. 14.Młodożeniec Anita : Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży - cz. II // Remedium. -  2009, nr 9, s. 1 - 3
 15. 15.Niesiobędzka Małgorzata : Niezauważona żałoba - samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkół podstawowych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 115-128
 16. 16.Osiński Rafał : Zagrożenie samobójstwem // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005,  nr 6, s. 61-63
 17. 17.Ostrowska Krystyna : Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 11 - 18
 18. 18.Pawłowska Róża : Próby samobójcze wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 7, s. 301-303
 19. 19.Prajsner Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków // Remedium . - 2009, nr 6, s. 24– 25
 20. 20.Przemoc przeciwko sobie [w:] ZNAKI ostrzegawcze / tł. z ang. Michał Gumowski. // Charaktery. - 2004, nr 7, s. [33-36]
 21. 21.Radziwiłłowicz Piotr, Radziwiłłowicz Wioletta : Samobójstwo i próba samobójcza - implikacje kliniczne i psychologiczne // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 426-437
 22. 22.Samobójstwa wśród młodzieży i dzieci /wybór literatury/ oprac. Dorota Lenar. //w Szkole. - 1999, nr 10, s. 31
 23. 23.Schneider Barbara : Dusza nad przepaścią // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 52 - 54
 24. 24.Szymańska Joanna : Ryzykowna profilaktyka samobójstw // Remedium. - 2008, nr 9, s. 4 - 5
 25. 25.Tatarowicz Jan : Zagubieni w życiu i osamotnieni // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 24–29
 26. 26.Jan : Zanim utracą nadzieję i sens życia : milczenie i obojętność mogą doprowadzić do depresji  // Nowa Szkoła. – 1995, nr 10, s. 30–36
 27. 27.Wieczorek Monika : Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań) // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 39-51
 28. 28.Anna : Dla ciebie zabiję się // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 29, s. 5
 29. 29.Wójcik Magda : Samobójstwa wśród dzieci // Remedium. - 2006, nr 2, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 20
 30. 30.ZAPOBIEGANIE samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły [Recenzja w czasopiśmie] / Światowa Organizacja Zdrowia. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007 - Rec. : Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 52 - 54