FIZYKOTERAPIA 
zestawienie bibliograficzne

 Wydawnictwa zwarte:

1.   Bercik Juraj : Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy. - Warszawa : Wydawnictwa   Naukowo-Techniczne, 1981

2.   DO-IN : uzdrawiający automasaż / oprac. Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Wydawnictwo Interlibro, 1992

3.   Edukacja i reedukacja ruchowa : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al.]. - Wyd. 2 (uzup.). - Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2003

4.   Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2002

5.   Fizjoterapia XXI wieku / pod red. Jerzego Grossmana. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa  im. J. Rusieckiego, 2004

6.   Krzepiłko Anna : Biochemia dla fizjoterapeutów : wybrane zagadnienia. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2003

7.   Łazowski Jan : Podstawy fizykoterapii. -  Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo  AWF, 2007

8.   Prochowicz Zygmunt : Podstawy masażu leczniczego. - Warszawa : Państwowy Zakład  Wydawnictw Lekarskich, 1990

9.   Rosławski Adam : Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Państwowe Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979

10.   Straburzyńska-Lupa Irena, Straburzyński Gerard : Fizjoterapia. - Wyd. 3 rozszerz. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

 

Artykuły z czasopism:          

BARCZYK  Katarzyna: Ocena i postawy ciała młodzieży szkół // Wychowanie fizyczne zdrowotne.-2006, nr 11/12 s. 23-27

 BARCZYŃSKI Andrzej : Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11

 BARCZYŃSKI Andrzej : Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 9, s. 11

BIELAWSKA Krystyna : To warto wiedzieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 3, s. 149-150 Płaskostopie. Przykłady ćwiczeń stóp.

BULIŃSKA Kinga : Ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie posturalne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 12

 DRZAŁ - GRABIEC Justyna MROZKOWIAK Mirosław, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna : Ocena postawy ciała - z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9 , s. 16-18

FOLGA Bogumiła : Płaskostopie u dzieci. Ćwiczenia korekcyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 32-35

GEDL - PIEPRZYCA Izabella, KISIELEWSKA Alicja : Ćwiczenia korekcyjne w wodzie - w okresie wstępnej adaptacji // Wychowanie Fizyczne. – 2009, nr 6 , s. 11

 JANUER -NIWOROWSKA Olga : Sytuacja osób z wrodzonym i nabytym uszkodzeniem neurologicznym w procesie rehabilitacji // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 41-63  

 MACIARZ Anna : Wspomaganie rodziny w wychowaniu i rehabilitacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 254-257  

PRZYCZYNEK Ewa : Przedszkolna rehabilitacja // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 101-102

SOWIECKA  Joanna : Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, nr 1, s. 41-63