NAUCZYCIEL W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
(zestawienie bibliograficzne)

 Wydawnictwa zwarte:

Barnes Douglas : Nauczyciel i uczniowie : od porozumiewania się do kształcenia ; z ang. przetł. Józef Radzicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

Christopher Cindy J. :  Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. Anna Mills. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", 2004

Gaś Zbigniew B. : Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

Gilly Michel : Nauczyciel - uczeń : role instytucjonalne a reprezentacje ; [przeł. z fr. Zofia Zakrzewska ; przedm. i red. nauk. Antonina Gurycka]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

Karkowska Magda : Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Kołodziejska Elżbieta : Jacy jesteśmy? : gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007

Kwiatkowska Henryka : Pedeutologia ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005 

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

Nauczyciel klas początkowych / Maria i Ryszard Radwiłowiczowie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. nauk. Marii Dudzikowej ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1996

Pearson Allen T. :  Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli ; tł. [z ang.] Andrzej on Janowski, Maciej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Schulz Roman : Nauczyciel jako innowator. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

Sztuka nauczania : podręcznik akademicki / [T. 1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 7 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

 

 Wydawnictwa ciągłe:

Fruga Bernard : Aaaabsolwenta z synergią zatrudnię od zaraz // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s.107-114

Just Monika : Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 43-48

Kazimierowicz Marek : Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 4-7

Kazimierowicz Marek : Wypalenie zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31

Lorenc-Steinmec Aleksandra : Nauczyciel w szkolnym tyglu // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 119-125

Mastalski Janusz : Integracja środowiska nauczycielskiego // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 29-34

Nowosad Inetta : Rozwój zawodowy nauczyciela - formy jego wsparcia // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 25-29

Oleszkowicz Anna : Co powinien umieć nauczyciel // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 5-13

Ostrowska Małgorzata : Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego - potrzebą własnego rozwoju // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 2, s. 23-26 

Pec Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6-7, s. 28-33

Radwańska Jadwiga : Work - life balance - jak się bronić przed wypaleniem // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47 

Świst Jacek : Nauczyciel - uczeń dla nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 30-36

Żmijewska Ewa : O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22